Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

update: 3-10-2012

 

Nederlands

Vox Humana 1990 -

 

Duitstalig

Zeitschrift für Instrumentenbau
1880-1943

Das Harmonium
1900-1911

Der Harmoniumfreund
1927-1929

ArbeitsKreis-Harmonium
1999 - 2004

 

Engelstalig

ROS Quarterly
1983 -

Australian ROS
? - ?

Franstalig

L'harmonium cahiers européens
1991-2000 (jaarlijks)
dr. Michel Dieterlen

Harmoniums en péril
1996 –  (jaarlijks)

Les Amis d'Escolore
1999 -  (kwartaal)

Expressions, la revue de l'orgue expressif
2000-2001
(Harmoniums à bout de souffle)

H. comme harmonium
2005 - (kwartaal)

L'harmonium Français
2007 (halfjaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitschrift für Instrumentenbau 1880-1943

Het Duitse tijdschrift „Zeitschrift für Instrumentenbau“ heeft voor de historici onder de liefhebbers van het harmonium bijna dezelfde waarde als de “Heilige Graal”. Heel misschien komt het Engelse Musical Opinion enigszins in de buurt, maar de ongekroonde koning is en blijft het Zeitschrift für Instrumentenbau (ZfIb).

Begonnen in 1880 door uitgever Paul de Wit, groeide dit tijdschrift uit tot het vakblad bij uitstek in de instrumentenbouw. In 1943 viel het doek. Toen het laatste exemplaar verscheen, waren 55.160 pagina’s volgeschreven. In de periode van verschijnen, 63 jaargangen, maakte Duitsland turbulente tijden mee. Dat is goed te zien aan het aantal pagina’s in de jaargangen. Klik hier voor een grafiek in een Acrobat bestand in een nieuw venster.

Het succes van ZfIB is voornamelijk te danken aan de bijzondere aanpak van het tijdschrift. In de begintijd van de industriële vervaardiging van muziekinstrumenten, besloot Paul de Wit dit tijdschrift op te zetten. Oorspronkelijk bedoeld voor en gericht op de bouwers van en handelaren in muziekinstrumenten. Maar het tijdschrift greep ook terug, de geschiedenis van instrumentenbouw. En ook de industriële toelevering van onderdelen kreeg grote aandacht. Uitvindingen (en bijbehorende patenten) waren in die tijd aan de orde van de dag. Ook dat vulde de kolommen. En het bleek een uitmuntend reclame orgaan in de opgaande industrialisering van de muziekinstrumentenbouw.

Drieënzestig jaargangen hield de uitgever het vol. In de grafiek heb ik enkele bijzondere momenten gemarkeerd. Rond 1890 begint in Duitsland de fabrieksmatige bouw van zuigwindharmoniums, aangegeven met de rode pijl. Vanaf dat moment gaat het ZfIb in een opgaande lijn. Na 34 jaar onderbreekt de Eerste Wereldoorlog het succes van het tijdschrift. De periode 1919-1928 is de absolute top in het succes. De Crisis van 1929 zet dan een domper op het succes. En als vrijwel aansluitend de machtswisseling in Duitsland zich voordoet, dan gaat het hard achteruit. In het voorjaar van 1943 gooit de uitgever de handdoek in de ring.

Er wordt beweerd dat er slechts één complete verzameling van dit blad bekend is. De originelen zijn bijzonder kwetsbaar, zodat we tegenwoordig moeten werken met gedigitaliseerde versies. Iedereen blij. Want de liefhebber kan zich nu verheugen in 63 complete jaargangen. Echter, een zoekmechanisme is momenteel nog niet beschikbaar. Uit een gesprek met de bibliotheek leerde ik dat een zoekmachine er ook niet zal komen. Om te kunnen zoeken zouden alle pagina's opnieuw gescand moeten worden. Studie van dit roemruchte tijdschrift betekent dus het in alle rust en met veel geduld doornemen van 55.160 pagina’s.

Don Quichot(te)

Harmoniumnet zou Harmoniumnet niet zijn, als we niet aan de slag zouden gaan met een groep mensen om zelf iets te ontwikkelen. Met de inzet van een groepje mensen hopen we aan de slag te gaan met een index van het Zeitschrift für Instrumentenbau. Dat zal de nodige tijd vergen.

Copyright van dit tijdschrift.

Het in bezit hebben van alle 63 jaargangen betekent niet dat we maar kunnen citeren uit dit tijdschrift. De digitale versie is waterdicht dichtgetimmerd met copyright bepalingen. Zo strak dichtgetimmerd dat het bijna onmogelijk is om de kennis in dit blad te gebruiken voor deze website.

 

To historians in the population of people in love with the reed organ and harmonium the German periodical “Zeitschrift für Instrumentenbau“ is like the Holy Grail. Just maybe the English “Musical Opinion” can be close to that too, but the the never defeated Zeitschrift was, is and will be the King of historical data.

Started in 1880 by publisher Paul de Wit, the ZfIb became the ultimate magazine about building musical instruments. Publication ceased in 1943.  At that final issue of ZfIb, 555.160 had been filled over 63 years. During this periode of 63 years, Germany encountered some turbulent periods. I have used the number of pages in a year volume to show. Have a look at this graphic chart in this Acrobat file in a new window.

ZfIb was successful due to the approach of the publisher. Starting the magazine in the early days of industrial building of musical instruments, De Wit decided to start his publication. Originally meant to be the internal journal of the associated builders and retailers. The editorial staff chose to insert historical data, the history of building musical instruments. Furthermore, the business of supplier of parts was featured in depth. Inventions (and the patents thereof) were presented and commented. Last but not least, the Zeitschrift proved to be a superb medium for advertising in this era of industrialisation.   

The publisher endured for a period of 63 years. In my graphic chart some special events are highlighted. Around 1890 the start of industrial building of suction reed organs in Germany, marked with a red arrow. From there the ZfIb becomes bigger and bigger and more influential. Almost 35 years later, the trend is broken by World War I. After this war, the 1919-1928 is the most successful period. The Annual volume growing to over 1500 pages a year. The next dip in the trend is the Great Depression of 1929.  Almost instantaneous followed by the Third Reich era. Resulting in an increasing number of pages each next year.  The last year 97 pages only. End of an era.

It has been said that we only have one full set of magazines available in the world. The original magazines are extremely fragile and can not be browsed. Hence we have to study digital versions of the magazine.  Now the reed organ adept can view and read all 63 Volumes. Alas, there is no searching tool available. And it will never be. To have an index, all pages should be scanned again. To study the harmonium you must endure and invest a lot of time, browsing through 55.160 pages in Acrobat.

Don Quichotte

We are "Harmoniumnet" so we will start working (with help from an number of interested people) building an index. It will take quite some time.

 

Copyright issues

To have all 63 volumes available, does not mean we can quote unlimited from this magazine. This digital version is secured with a more than airthight copyright claim. It seems almost impossible to use knowledge from this magazine on this web site.
Meaning: I have to study the contents, write my own articles (as I do usually) and ask for permission to publish it on this my web site.